TU Delft


Bestellen boeken DrinkwaterDrinking Water - Principles and Practices     Boek : DRINKING WATER - Principles and Practices (Engels)
    ISBN : 978-981-256-836-6
    Prijs  : Euro 50,00 (incl. BTW en verzendkosten)


Maak per besteld exemplaar Euro 50 (incl. BTW) en vanaf 3 boeken of meer Euro 15 verzendkosten
over op bankrekening NL43ABNA0543084841 t.n.v. Faculteit Civiele Techniek
onder vermelding van DW-p&p C53108
alsmede uw eigen referentie/ordernummer.

Uw bestelling (met factuur) wordt verzonden zodra uw betaling is ontvangen.

U ontvangt een bevestiging van deze bestelling per mail.
Deze mail is tevens de pro-forma factuur voor uw betaling.


Verzending alleen binnen Nederland

Naam :
(incl. voorletters en evt. titels)
Bedrijf/instelling :
Straat en huisnummer :
(verzendadres)
Postcode :
Plaats :
Email adres :
(voor bevestiging)
Eigen referentie-
of ordernummer :
Aantal exemplaren Engels :